Ai có kính nghiệm quản lý kính doanh nhỏ lẻ giúp mình với

Người gửi: Khoa458 | Thời gian gửi: 01-12-2017 10:22

Trong: Tư vấn mở đại lý phân phối | Trả lời: | Lần xem: 192

Chi tiết câu hỏi

Mình hiện có 2 tiệm xôi gà do thấy nhu cầu cao nên mình muốn mở thêm tiệm nhưng không biết quản lý như thế nào, 1 cái mình quản lý còn một cái do mẹ mình. Hiện giờ cách để biết được bán được bao nhiêu là sáng sớm dọn ra để lên 100 hộp rồi cuối buổi đếm số hộp còn thừa lại là tính được ra tiền, còn đồ ăn thì cũng có định lượng mỗi hộp nhưng nếu mướn người thì làm sao chắc chắn họ không khai gian, nhà mình ít người nên không còn ai quản lý nữa

Câu hỏi liên quan