Chính sách trả hàng đối với hợp đồng phân phối

Người gửi: khách vãng lai | Thời gian gửi: 03-05-2018 10:23

Trong: Hỏi đáp khác | Trả lời: 1 | Lần xem: 378

Chi tiết câu hỏi

Trước đây công ty tôi (A) có làm nhà phân phối cho công ty Sơn nước (B) nhưng hợp đồng đã hết hạn từ năm 2011. Đến thời điểm 2015 Công ty A trả lại máy pha màu và hàng hóa cho công ty B. Công ty B có làm biên bản nhận hàng trả lại và biên bản thỏa thuận sẽ thanh toán lại số tiền tương đương với số hàng mà công ty A trả lại sau 20 ngày. Nhưng thời điểm công ty A trả lại hàng cho công ty B thì Công ty B có quyền áp dụng chính sách trả hàng như hợp đồng thỏa thuận trước đó hay không?.