Điều kiện đăng ký hoạt động đại lý phân phối chứng chỉ quỹ mở được quy định như thế nào?

Người gửi: Hồng Mai | Thời gian gửi: 13-01-2018 10:52

Trong: Tư vấn mở đại lý phân phối | Trả lời: 1 | Lần xem: 175

Chi tiết câu hỏi

Pháp luật hiện hành quy định về điều kiện đăng ký hoạt động đại lý phân phối chứng chỉ quỹ mở như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong nhận được tư vấn.
Chân thành cảm ơn!

Câu hỏi liên quan

Danh sách câu trả lời (1)

Ban biên tập Thư Ký Luật

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Điều kiện đăng ký hoạt động đại lý phân phối chứng chỉ quỹ mở được quy định tại Khoản 1 Điều 39 Thông tư 183/2011/TT-BTC hướng dẫn việc thành lập và quản lý Quỹ mở do Bộ Tài chính ban hành như sau:

a) Là công ty chứng khoán có nghiệp vụ môi giới chứng khoán, công ty quản lý quỹ, ngân hàng lưu ký, doanh nghiệp bảo hiểm, ngân hàng thương mại và tổ chức kinh tế khác. Trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm, ngân hàng thương mại, tổ chức kinh tế khác thì phải làm thủ tục đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định tại khoản 3 Điều này.

b) Tại thời điểm đăng ký hoạt động, có ít nhất một địa điểm kinh doanh được lựa chọn là địa điểm phân phối chứng chỉ quỹ đáp ứng quy định tại khoản 2 Điều này;

c) Có quy trình nghiệp vụ phân phối chứng chỉ quỹ, bao gồm cả quy trình, thủ tục nhận biết, cập nhật thông tin, biện pháp xác minh thông tin về nhà đầu tư và người được hưởng lợi (với nội dung tối thiểu quy định tại phụ lục 33 kèm theo Thông tư này), quy tắc đạo đức nghề nghiệp áp dụng đối với nhân viên phân phối chứng chỉ quỹ, quy định nội bộ nhằm ngăn ngừa hành vi giao dịch muộn sau thời điểm nhận lệnh (late trading), ngăn ngừa hành vi đầu cơ lợi dụng chênh lệch thời gian, lợi dụng việc định giá sai đơn vị quỹ (market timing) theo thông lệ quốc tế.

Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về điều kiện đăng ký hoạt động đại lý phân phối chứng chỉ quỹ mở. Bạn nên tham khảo chi tiết Thông tư 183/2011/TT-BTC để nắm rõ quy định này.

13-01-2018 10:52 · Trả lời