Mình muốn mở cửa hàng bán sắt

Người gửi: Hoà | Thời gian gửi: 03-11-2018 20:51

Trong: Tư vấn tìm nhà phân phối | Trả lời: | Lần xem: 188

Chi tiết câu hỏi

Cho mình muốn mở cửa hàng bán sắt Thi mình mua sắt ở nhà phân phối nào ở Huế

Câu hỏi liên quan