Thủ tục để mở đại lý

Người gửi: Trần Duy - haidang07br | Thời gian gửi: 13-01-2018 10:18

Trong: Trình tự, thủ tục | Trả lời: 1 | Lần xem: 165

Chi tiết câu hỏi

Tôi là hộ cá nhân muốn phát triển kinh doanh. Tôi muốn mở đại lý hay cửa hàng phân phối sản phẩm về xây dựng và nông nghiệp,... vậy có thể tư vấn cho tôi biết những thủ tục hành chính cần thiết để thành lập đại lý hay cửa hàng.
Trân trọng.

Câu hỏi liên quan

Danh sách câu trả lời (1)

Luật sư Nguyễn Lâm Sơn

Chào bạn!

Liên quan vấn đề bạn hỏi, Ls trả lời như sau:

Trường hợp của bạn nên thành lập hộ kinh doanh cá thể với ngành nghề kinh doanh là đại lý phân phối sản phẩm về xây dựng và nông nghiệp. Theo quy định tại Điều 52 Nghị định 43/2010 về đăng ký doanh nghiệp thì để đăng ký hộ kinh doanh: cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện Hộ gia đình gửi Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh. Nội dung Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh gồm:

a) Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh;

b) Ngành, nghề kinh doanh;

c) Số vốn kinh doanh;

d) Họ, tên, số và ngày cấp Giấy chứng minh nhân dân, địa chỉ nơi cư trú và chữ ký của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập, của cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập.

Kèm theo Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh phải có bản sao Giấy chứng minh nhân dân của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình và Biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.

Chúc bạn thành công!

Trân trọng!

13-01-2018 10:18 · Trả lời