Thị trường hàng hóa

Mở đại lý bán lẻ

Người gửi: Phạm Văn quyết | Thời gian gửi: 04-10-2019 19:07 | Trả lời: ( 116 ) | Lần xem: ( 4736 )

Thị trường hàng hóa

Nội dung

Tôi muốn mở đại lý bán lẻ sắt xây dựng thì thủ tục cần những gì . Vốn là bao nhiêu

Trả lời câu hỏi ?