Tin tức

Saigon Co.op đưa tết Việt lên online

22/12/2023

ong khuôn khổ chương trình “Đến Co.op chở Tết về”, bên cạnh tổ chức tại các điểm bán trực tiếp (Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Co.op Smile, Cheers, Finelife), Saigon Co.op đồng thực hiện hàng loạt ...