Tin tức

Hệ thống bán lẻ hiện đại hợp tác tiêu thụ vải thiều

07/06/2019

Năm nay, những vùng trồng vải thiều ở Bắc Giang, Hải Dương liên kết với các hệ thống bán lẻ hiện đại để đẩy mạnh tiêu thụ trong nước, giảm phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc.