Văn bản, luật thương mại

Làm đai lý sẽ mất bao nhiêu vốn và chiết khấu giá như thế nào ?

Người gửi: Nguyễn văn chung | Thời gian gửi: 12-03-2019 21:51 | Trả lời: ( 127 ) | Lần xem: ( 2647 )

Quyền sở hữu

Nội dung

Tôi muốn tìm hiểu và mở cửa hàng ,tôi muốn dk tư vấn

Trả lời câu hỏi ?