Văn bản, luật thương mại

Làm đai lý sẽ mất bao nhiêu vốn và chiết khấu giá như thế nào ?

Người gửi: Nguyễn văn chung | Thời gian gửi: 12-03-2019 21:51 | Trả lời: ( 127 ) | Lần xem: ( 2522 )

Quyền sở hữu

Nội dung

Tôi muốn tìm hiểu và mở cửa hàng ,tôi muốn dk tư vấn

Trả lời câu hỏi ?

Đại lý điện nước

Người gửi: Do cong thang | Thời gian gửi: 26-08-2018 00:58 | Trả lời: ( ) | Lần xem: ( 1313 )

Trình tự, thủ tục

Nội dung

Tôi muốn mở đại lý ngành điện nước

Trả lời câu hỏi ?

Mở cửa hàng bán lẻ

Người gửi: Vũ Thị Hà | Thời gian gửi: 12-09-2018 16:26 | Trả lời: ( ) | Lần xem: ( 1380 )

Trình tự, thủ tục

Nội dung

Xin cho hỏi tôi muốn mở cửa hàng ở TP Vũng Tảu thì có được kg ạ ?

Trả lời câu hỏi ?

Tinh dầu tràm

Người gửi: Phạm Xuân Mạnh | Thời gian gửi: 22-07-2018 13:52 | Trả lời: ( ) | Lần xem: ( 1512 )

Trình tự, thủ tục

Nội dung

Bên em có tinh dầu tràm, 100% nguyên chất, em muốn tìm đại lí để bán ra, bên anh / chi co thu mua không?

Trả lời câu hỏi ?