Tư vấn tìm nhà phân phối

Tôi muốn mở đại lý bán dụng cụ nghành mộc

Người gửi: Lê Thị Sâm | Thời gian gửi: 23-02-2021 14:05 | Trả lời: ( ) | Lần xem: ( 2638 )

Tư vấn tìm nhà phân phối

Nội dung

Tôi muốn mở đại lý bán dụng cụ nghành mộc. Cần bao nhiêu vốn, để mở DC đại lý. Xin cảm ơn.

Trả lời câu hỏi ?