Quản trị

Nhân viên nhảy việc: Điều khiến nhà tuyển dụng ngành bán lẻ đau đầu

04/10/2017

Ngành bán lẻ từ trước tới nay vẫn có sức hút rất lớn đối với ứng viên do tính chất công việc luôn đòi hỏi sáng tạo và cực kỳ năng động. Tuy nhiên thách thức lớn nhất mà nhà tuyển dụng trong ngành này ...