Thiết kế, trưng bày sản phẩm

Mở cửa hàng kinh doanh thời trang

Người gửi: Nguyen van vinh | Thời gian gửi: 15-08-2018 15:50 | Trả lời: ( 1 ) | Lần xem: ( 1576 )

Thiết kế, trưng bày sản phẩm

Nội dung

Tôi ở Thái Nguyên, tài chính 100 triệu, địa chỉ cửa hàng chưa xác định. Xin được tư vấn.

Trả lời câu hỏi ?

Phân phối hàng gia dụng Nhật Bản

Người gửi: Phuong Thao | Thời gian gửi: 17-08-2018 22:32 | Trả lời: ( ) | Lần xem: ( 1648 )

Thiết kế, trưng bày sản phẩm

Nội dung

Tôi muốn mở bán đồ gia dụng Nhật Bản. Vui lòng tư vấn giúp tôi. Cảm ơn.

Trả lời câu hỏi ?