Marketing

Phát triển thương hiệu… bất tử

Phát triển thương hiệu… bất tử

Khái niệm tượng trưng thương hiệu và các khách hàng liên kết với nhau qua sự kết hợp giữa các hoạt động của công ty và truyền thông thương hiệu, cũng ...

Phát triển thương hiệu… bất tử

25/02/2018

Khái niệm tượng trưng thương hiệu và các khách hàng liên kết với nhau qua sự kết hợp giữa các hoạt động của công ty và truyền thông thương hiệu, cũng thực tế như các khái niệm tượng trưng về chính trị...

Bán Hàng Online, Đâu Là Hướng Tiếp Thị Hiệu Quả

23/02/2018

Bán hàng online giờ đây nó không còn là một khái niệm gì đó khá khó nhằn nữa mà ngược lại, mức độ phổ biến của hoạt động này khiến không một ai không muốn biết và không tìm hiểu.

Năm 2020, công nghệ sẽ thay đổi phong cách mua sắm thế nào?

24/02/2018

Sự thay đổi về công nghệ và kinh tế đang từng bước cải thiện trải nghiệm mua sắm, khi ngày càng chú trọng vào sự gắn kết với người tiêu dùng dù là mua sắm trực tiếp hay trực tuyến.