Hỏi giá thành các sản phẩm

Người gửi: Năm | Thời gian gửi: 08-02-2019 15:57

Trong: Tư vấn mở đại lý phân phối | Trả lời: | Lần xem: 114

Chi tiết câu hỏi

Tôi muốn lấy sản phẩm bên mình về giao với giá sỉ