Mật khẩu không chính xác

Người gửi: Lê Thư | Thời gian gửi: 12-02-2019 09:37

Trong: Hỏi đáp khác | Trả lời: 1 | Lần xem: 184

Chi tiết câu hỏi

Xin chào! Tôi quên mật khẩu tài khoản. Tôi đã nhập gmail để lấy lại mật khẩu, nhưng khi đăng nhập vào vẫn không được. Gmail đăng ký của tôi là thu21595@gmail.com
Xin hãy giúp tôi đăng nhập để lấy thông tin khách hàng liên hệ
Cảm ơn!