Mở đại lý bán lẻ

Người gửi: Phạm Văn quyết | Thời gian gửi: 04-10-2019 19:07

Trong: Thị trường hàng hóa | Trả lời: 116 | Lần xem: 2921

Chi tiết câu hỏi

Tôi muốn mở đại lý bán lẻ sắt xây dựng thì thủ tục cần những gì . Vốn là bao nhiêu

Câu hỏi liên quan