Cần nguồn hàng Sữa - Kem & sản phẩm từ sữa Gia Lai, Nhận mở đại lý phân phối Sữa - Kem & sản phẩm từ sữa Gia Lai

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Muốn làm đại lý phân phối: Sữa - Kem & sản phẩm từ sữa, Tỉnh/Thành phố: Gia Lai.

Cần nguồn hàng Sữa - Kem & sản phẩm từ sữa Gia Lai, Nhận mở đại lý phân phối Sữa - Kem & sản phẩm từ sữa Gia Lai

Cần nguồn hàng sỉ hoặc làm npp kem tại Iasao, Lagrai, Gia Lai

Cần nguồn hàng sỉ hoặc làm npp kem tại Iasao, Iagrai, Gia Lai, có nhu cầu kinh doanh kem, Tài chính: 2000000 triệu.

Cần pp độc quyền ngành hàng sữa chua phô-mai, sữa chua nếp cẩm tại TP. Pleiku, Gia Lai

Cần pp độc quyền ngành hàng sữa chua phô-mai, sữa chua nếp cẩm tại TP. Pleiku, Gia Lai. Muốn làm đại lý, tài chính: 150 triệu.

Tôi cần nguồn PP sản phẩm kem

Tôi cần nguồn PP sản phẩm kem. Muốn mở đại lý kem 35 tại Gia Lai. Xin cảm ơn.

Tôi cần nguồn phân phối cho sữa bột

Tôi cần nguồn phân phối cho sữa bột, muốn biết chính sách về sữa để nhập hàng bán, xin cảm ơn.

Tôi muốn nhận phân phối các mặt hàng sữa

Tôi muốn nhận phân phối các mặt hàng sữa. Công ty quan tâm xin gửi báo giá và chính sách đại lý. Xin cảm ơn

Cần phân phối mở đại lý sữa chua nếp cẩm

Cần phân phối mở đại lý sữa chua nếp cẩm. Bảng báo giá sản phẩm của công ty.

Cần nguồn phân phối sữa chua

Cần nguồn phân phối sữa chua. Em muốn làm nhà phân phối tại Gia Lai. Cần vốn và điều kiện j vậy.

Cần mở đại lý PP kem ký và kem cây

Cần mở đại lý PP kem ký và kem cây. Yêu cầu nhận báo giá các loại kem gồm kem ký và kem cây, xin cảm ơn.

Tôi muốn mở 1 đại lý - NPP sữa đặc tại Gia Lai

Tôi muốn mở 1 đại lý - NPP sữa đặc tại Gia Lai. Xin cho biết báo giá và chính sách.

Tôi cần tìm nhãn hàng kem lạnh

Tôi cần tìm nhãn hàng kem lạnh. Công ty cho biết báo giá và chính sách chi tiết cho đại lý.