Vấn đề chờ duyệt tin

Người gửi: Mai Tấn Tài | Thời gian gửi: 02-01-2019 08:58

Trong: Hỏi đáp khác | Trả lời: 1 | Lần xem: 272

Chi tiết câu hỏi

Cho mình hỏi tại sao bài của mình đăng lên được cỡ 2-3 ngày rồi mà sao chưa được duyệt v ad