Trần Thạch Nguyên Thắng
Xưởng Ví Trường Chinh
Ngày tham gia: 04/2019
0971066...*** 0971066875

Giới thiệu

Chuyên Sản Xuất 100% Da Bò, BAO ĐỐT
Bảo Hành 2 năm
Giảm 8.0%

Ví da bò miu hạt

110,000 - 115,000 đ
()
Giảm 33.3%

Ví vân đầu cá

85,000 - 90,000 đ
(23)