Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 14/9

Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên hai sàn chứng khoán.

Tin doanh nghiệp

GMD - CTCP Gemadept - Ngày 21/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022, ngày đăng ký cuối cùng là 22/9. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%, thanh toán bắt đầu từ ngày 29/9/2023.

SJD - CTCP Thủy điện Cần Thơ - Ngày 12/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2021 và 2022 ngày đăng ký cuối cùng là 13/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 29%, thanh toán chia làm 02 đợt vào 31/10/2023 theo tỷ lệ 15% và 29/12/2023 theo tỷ lệ 14%.

AMV - CTCP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ - Đã thông qua việc góp thêm vốn 79 tỷ đồng vào CTCP Nghiên cứu áp dụng công nghệ mới Sông Hồng. Qua đó, nâng vốn góp lên 147 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ sở hữu 98%.

GKM - CTCP Khang Minh Group – Đã thông qua việc chuyển nhượng 6,8 triệu cổ phần tại CTCP Đá Thạch anh Khang Minh, với giá tối thiểu 13.000 đồng/cổ phần. Dự kiến chuyển nhượng thành công, GKM sẽ giảm sở hữu tại Công ty trên xuống còn 7,05 triệu cổ phần, tỷ lệ sở hữu 50,72%. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2023.

NAG - CTCP Tập đoàn Nagakawa - Ngày 15/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022 ngày đăng ký cuối cùng là 18/9. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 29/9/2023.

NXD - CTCP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng - Ngày 19/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022 ngày đăng ký cuối cùng là 20/9. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 9%, thanh toán bắt đầu từ ngày 06/10/2023.

ELC - CTCP Công nghệ - Viễn thông ELCOM - ELCOM sẽ xin ý kiến cổ đông thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu) với tỷ lệ 40%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 40 cổ phiếu mới.


Tìm Đại lý phân phối, Nhà cung cấp nổi bật