Cần nguồn hàng Sơn nước Bắc Giang, Nhận mở đại lý phân phối Sơn nước Bắc Giang

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Muốn làm đại lý phân phối: Sơn nước, Tỉnh/Thành phố: Bắc Giang.

Cần nguồn hàng Sơn nước Bắc Giang, Nhận mở đại lý phân phối Sơn nước Bắc Giang

Mình cần tìm mặt hàng để kinh doanh Sơn nước tại Bắc Giang

Mình cần tìm mặt hàng để kinh doanh Sơn nước tại Bắc Giang. Muốn làm nhà phân phối, Tài chính: 400 triệu.

Cần pp độc quyền ngành hàng Sơn nước tại Gò Pháo Hợp Thịnh Hiệp Hòa Bắc Giang

Cần pp độc quyền ngành hàng Sơn nước tại Gò Pháo Hợp Thịnh Hiệp Hòa Bắc Giang. Mở cửa hàng sơn, Tài chính: 50 triệu.