Cần nguồn hàng THỜI TRANG Ba Chẽ, Quảng Ninh, Nhận mở đại lý phân phối THỜI TRANG Ba Chẽ, Quảng Ninh

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Muốn làm đại lý phân phối: THỜI TRANGTỉnh/Thành phố: Quảng Ninh Quận/ Huyện: Ba Chẽ.

Cần nguồn hàng THỜI TRANG Ba Chẽ, Quảng Ninh, Nhận mở đại lý phân phối THỜI TRANG Ba Chẽ, Quảng Ninh

Mình cần mở đại lý thời trang nữ tại Tân Tiến Đồn Đạc, Ba Chẽ

Mình cần mở đại lý thời trang nữ tại Tân Tiến Đồn Đạc, Ba Chẽ. Mình muốn làm cộng tác viên, mặt bằng: 20 m2.