Sao tôi tạo tài khoản rồi mà không đăng nhập được ?

Người gửi: Vy Luu | Thời gian gửi: 09-04-2019 15:40

Trong: Hỏi đáp khác | Trả lời: | Lần xem: 129

Chi tiết câu hỏi

Tên đăng nhập là phải điền gmai hay số điện thoại hay phần ho tên khi đăng ký vậy?