Nhà hàng, quầy thuốc sẽ phải kết nối dữ liệu với cơ quan thuế

Máy tính tiền của nhà thuốc tân dược, hàng tiêu dùng có thể sớm được thí điểm kết nối với ngành thuế để triển khai hóa đơn điện tử.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 119/2018 quy định về hóa đơn điện từ khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Văn bản có hiệu lực từ ngày 1/11. 

Nghị định nêu rõ, khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn điện tử để giao cho người mua theo định dang chuẩn dữ liệu mà cơ quan thuế quy định. Hóa đơn phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định, không phân biệt giá trị từng lần bán. Trường hợp người bán có sử dụng máy tính tiền thì phải đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.  

Theo Nghị định, bên cạnh doanh nghiệp, các hộ, cá nhân kinh doanh cũng phải áp dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng, cung cấp dịch vụ. Trong đó, các hộ, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, bán lẻ thuốc tân dược, bán lẻ hàng tiêu dùng cung cấp dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng tại một số địa bàn có điều kiện thuận lợi sẽ thí điểm hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền. Các máy tính tiền này có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế từ năm 2018. Nghị định cũng nêu rõ, trên cơ sở kết quả triển khai thí điểm sẽ tiến hành trên toàn quốc. 

Theo lý giải của đại diện Tổng cục Thuế, Nghị định nhắc đến việc "thí điểm" hình thức trên tức là ngành thuế sẽ nghiên cứu phương thức, quy mô, thời gian triển khai nên chưa có kế hoạch cụ thể. 

Tuy nhiên, Nghị định 199 cũng đưa ra tình huống, từ ngày 1/11/2018 đến ngày 31/10/2020, trường hợp cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử có mã, nhưng cơ sở kinh doanh chưa đủ điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin vẫn có thể tiếp tục sử dụng hóa đơn theo các hình thức tự in hoặc đã mua của cơ quan thuế. Với trường hợp này thì cơ sở kinh doanh gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo mẫu quy định. 

Bộ Tài chính sẽ hướng dẫn cụ thể việc thực hiện đối với việc kết nối giữa các bên liên quan đối với những trường hợp này. Nghị định cũng quy định rõ hóa đơn điện tử hợp pháp được chuyển đổi thành chứng từ giấy.

Bên cạnh đó, theo Nghị định, những hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng thường xuyên từ 10 lao động và có doanh thu năm trước liền kề từ 3 tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng hoặc có doanh thu năm trước liền kề từ 10 tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Việc sử dụng hóa đơn không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.  

Theo: kinhdoanh.vnexpress.net - Nguyễn Hà


Tìm Đại lý phân phối, Nhà cung cấp nổi bật