Nghĩa vụ tài chính

Có thể miễn thuế để khuyến khích hộ sản xuất lên doanh nghiệp

Có thể miễn thuế để khuyến khích hộ sản xuất lên doanh nghiệp

Các hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp theo đề xuất mới của Bộ Tài chính có thể được miễn thuế thu nhập trong 2 năm.

Cơ quan thuế lý giải việc đưa xe ôm, quán cóc vào

Cơ quan thuế lý giải việc đưa xe ôm, quán cóc vào "tầm ngắm"

Tổng Cục Thuế khẳng định chỉ đưa vào diện quản lý thường xuyên để yêu cầu nộp thuế nếu hộ kinh doanh có mức doanh thu trên 100 triệu đồng/năm.

Thu thuế dịch vụ xuyên biên giới “bất khả thi” với một ngành, một quốc gia

Thu thuế dịch vụ xuyên biên giới “bất khả thi” với một ngành, một quốc gia

Thực hiện thu thuế dịch vụ xuyên biên giới được đánh giá là "bất khả thi" với một ngành và một quốc gia đơn lẻ.

Chính sách thuế đối với đại lý bán hàng hóa cho nước ngoài

Chính sách thuế đối với đại lý bán hàng hóa cho nước ngoài

Trả lời: Điều 21, 22, 23 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ “