Một công ty chuyên bán phồng tôm, bánh tráng lãi gần 110 tỷ đồng năm 2022, tăng trưởng 100%

Doanh thu thuần năm qua của Bích Chi đạt gần 700 tỷ đồng, tăng trưởng 36% so với năm trước và vượt 16% kế hoạch đề ra.

Công ty cổ phần thực phẩm Bích Chi vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2022 với doanh thu thuần 143,9 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp là 30,3 tỷ đồng, giảm 14%.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng so với cùng kỳ nhưng thu nhập khác lại giảm. Vì vậy, Bích Chi kết thúc quý 4/2022 với 11,3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 25% so với quý 4/2021.

Một công ty chuyên bán phồng tôm, bánh tráng lãi gần 110 tỷ đồng năm 2022, tăng trưởng 100% - Ảnh 2.

Lũy kế năm 2022, Bích Chi đạt doanh thu thuần gần 700 tỷ đồng, lợi nhuận gộp 192 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 109 tỷ đồng. Các chỉ tiêu này tăng trưởng lần lượt 36%, 59% và 102% so với năm 2021.

Năm 2022, Bích Chi đặt mục tiêu doanh thu 600 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 80 tỷ đồng. Như vậy, công ty đã vượt kế hoạch doanh thu 17% và vượt kế hoạch lợi nhuận 36%.

Bích Chi là công ty mới lên sàn chứng khoán từ tháng 3/2020, ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất chế biến lương thực thực phẩm và kinh doanh xuất nhập khẩu các loại thực phẩm.

Các sản phẩm của Bích Chi gồm bánh phồng tôm, cháo ăn liền, bột sơ chế, bánh tráng, nui, bột dinh dưỡng...

Hà My


Tìm Đại lý phân phối, Nhà cung cấp nổi bật