150 Hợp tác xã đưa nông sản vào hệ thống siêu thị Big C

Hội nghị kết nối tiêu thụ nông sản vào chuỗi bán lẻ hiện đại của Big C Việt Nam

Hội nghị kết nối cho các hợp tác xã nông nghiệp các tỉnh phía Bắc do Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) chủ trì phối hợp cùng Vụ Thị trường Trong nước (Bộ Công Thương) và Big C Việt Nam, thành viên của Tập đoàn Central Group Việt Nam tổ chức đã diễn ra tại Hà Nội.

150 Hợp tác xã đưa nông sản vào hệ thống siêu thị Big C

Tìm Đại lý phân phối, Nhà cung cấp nổi bật